Bài viết 01/2017

Loại găng tay phượt xe máy nào dành cho việc lái xe vào mùa hè?

 Có nhiều tay phượt nhận thấy những đôi găng tay không ngón là một đồ dùng thay thế thoải mái cho mùa hè, thay vì một đôi găng tay có ngón nặng nề dưới cái nóng của mùa hè. găng tay phượt không ngón rất phù hợp cho: sự thoải mái, chống sốc, dễ cầm hơn, êm và kiểm soát mồ hôi tốt hơn. Hơn nữa, khi đeo... Xem chi tiết

24/01/2017 Gửi nhận xét

Du lịch toàn cảnh thế giới và hiện thực Việt Nam - phần 3

Trong một bài bào kết thúc thế kỷ XX và thiên niên kỷ thứ II, chúng ta cần có một cái nhìn bao quát để rút ra kết luận rất cần thiết: du lịch là một nhu cầu của con người, đang trên đà phát triển và khó nói trước đâu là chặng chót của nó.  Một ngành văn hóa, đồng thời là một ngành kinh tế, một ngành... Xem chi tiết

23/01/2017 Gửi nhận xét

Du lịch toàn cảnh thế giới và hiện thực Việt Nam - phần 2

Như vậy, trong khoảng thời gian hơn nửa thế kỷ, số du khách từ 25,3 triệu “nhảy vọt”  lên trên 612 triệu người tức tăng 24 lần. Năm 1998, “cường quốc du lịch” theo thứ tự là Pháp (70 triệu), Tây Ban Nha (47,7 triệu), Mỹ (46,39 triệu), Ý  (34,8 triệu), Anh ( 25,7 triệu), Trung Quốc (25 triệu), Mexico (19,8 triệu).... Xem chi tiết

11/01/2017 Gửi nhận xét

Du lịch toàn cảnh thế giới và hiện thực Việt Nam - phần 1

Thế kỷ XX đi hết đoạn đường của nó, gần như cùng song hành với một nhu cầu to lớn của con người: Du lịch. Mặc dù đời sống trên hành tinh còn có những chênh lệch, thậm chí gay gắt - xét từng địa bàn và đối tượng cụ thể, ngay cả những nước được gọi là rất phát triển - nhưng so với trước, nhìn... Xem chi tiết

11/01/2017 Gửi nhận xét